Prøv GRATIS

Prøv gratis!

Afhold dit næste arrangement med NemTilmelds tilmeldingssystem og mærk hvor let det er for dig og dine deltagere.

Prøv vores tilmeldingssystem gratis ved at melde dig til NemTilmelds nyhedsbreve.

Bonus: Du får også e-guiden: "Sådan får du flere deltagere" og "NemListen" vores tjekliste til afholdelse af arrangementer.

Du må gerne prøve GRATIS

Havana by Night


NemTilmeld gør at jeg har lyst til at bruge tid på frivilligt arbejde

Præcis denne oplevelse havde Sabine Jagminas indtil hun droppede manuelle tilmeldinger, modtagelse af penge i døren og uanmeldte deltagere til fordel for NemTilmeld.

Sabine går til dans hos ”Salsa Vida”, og hun er tovholder og primus motor på sociale arrangementer blandt skolens elever, f.eks. spisning ude i byen eller julefrokoster. Efter længere tids frustration besluttede hun, at der nu skulle system i tilmeldingerne.

Udfordringer med tilmeldingerne

Sabines udfordringer før NemTilmeld var, at hun ofte ikke vidste, hvor mange der kom til de sociale arrangementer. Hun bestilte måske bord til 30, og så kom der 25 eller 40. Hun oplevede også, at nogle meldte fra på dagen, hvilket gjorde det svært for Sabine at give et præcist antal deltagere til restauranten.

Hun har også prøvet at modtage deltagerbetalinger i døren til nogle af arrangementerne. Så skulle hun stå med en pengekasse, byttepenge og deltagerlister, hvor hun kunne skrive folk på. En utaknemmelig og til tider ubehagelig opgave, da Sabine skulle holde styr på mange penge samt sørge for, at restauranten fik sin betaling.

Disse problemer har medvirket til, at nogle arrangementer ikke er blevet til noget, fordi Sabine har sagt fra pga. det meget arbejde.

NemTilmeld giver overskud

NemTilmeld har gjort at eleverne kan holde flere arrangementer samt at tovholderne har haft lyst til at stå for arrangementerne, fordi de nu har tid til at have det sjovt selv.

- Total luksus at vi kan bruge NemTilmeld gratis, når det er på frivillig basis. Det er professionelt, brugervenligt og velorganiseret, og de har et supergodt serviceniveau. NemTilmeld gør at jeg har lyst til at bruge min tid på frivilligt arbejde.

Nu er det meget nemmere at holde styr på, hvor mange der kommer. Sabine er også sikker på, at hun har pengene til at dække udgifterne, og hun ved præcis hvem der har tilmeldt sig og betalt.

- Vi havde bl.a. en julefrokost med 160 deltagere med tilvalg og betaling, som ikke kunne lade sig gøre uden NemTilmeld. Så havde vi også styr på fordelingen af kvinder og mænd, hvilket er ret vigtigt, når man skal danse.

Sabine mener at de største fordele ved NemTilmeld er mindre administration, overblik og sikkerhed omkring betaling – generel tryghed omkring hvem og mange der kommer til arrangementerne.

- Jeg vil faktisk anbefale NemTilmeld til alle, som afholder arrangementer og modtager manuelle tilmeldinger – både virksomheder og frivillige. Det er fantastisk at der bare er styr på tilmeldingerne og evt. betaling. Så undgår man at køre surt i det, der ellers skulle være sjovt og socialt.

Sabine Jagminas

Arrangør

Havana by Night

Havana by Night er et netværk af elever fra salsaskolen "Salsa Vida" i København. Netværket afholder både sociale og godgørende aktiviteter.

Sabine Jagminas
Tlf: +45 30545528
E-mail: sjagmin@gmail.com

Bliv klogere på hvordan NemTilmeld giver dig mere overskud i din hverdag

- uanset om du skal prøve et system til håndtering af deltagere for første gang eller er i gang med at udskifte dit nuværende system.

Få overblik over de
mange nyttige værktøjer,
og hvordan de kan hjælpe dig

Vi har sikkert en løsning,
som passer til dig,
og dine behov

Begynd din nye
(nemme) hverdag her
- prøv NemTilmeld gratis