Datasikkerhed

Datasikkerhed er vores højeste prioritet

Hos NemTilmeld tager vi mange nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine data.

Det betyder rent praktisk, at vi har oprettet procedurer inden for de områder, der påvirker IT-sikkerhed - lige fra udvikling af systemet til håndtering af kundeservice.

Procedurerne er med til at sikre, at dine data bliver opbevaret og behandlet i overensstemmelse med GDPR og Databeskyttelsesloven.

NemTilmeld har en ISAE 3000 revisorerklæring. Du kan betragte den som en blåstempling af, at vi overholder GDPR og den aftalte databehandling, når vi behandler persondata på vegne af dig.

Hvad betyder GDPR for dit arbejde med arrangementer?

Når du som arrangør indsamler oplysninger på dine deltagere, er du dataansvarlig for de personoplysninger, du modtager og opbevarer.
Det kan f.eks. være tilmeldinger til et møde, kursus, eller en konference, som du har modtaget i din indbakke efter at have sendt invitationer ud til dit arrangement.

De data er du ansvarlig for at registrere, behandle og opbevare i overensstemmelse med GDPR.

Men har du overvejet:

  • Hvordan du sikrer dig, de opbevarede data slettes til tiden?
  • Hvor dine data opbevares?
  • Hvordan du dokumenterer hvem i virksomheden, der har adgang til dataene?
  • Hvordan du får samtykke fra deltagerne til f.eks. at sende dem nyhedsbreve eller invitere dem til fremtidige arrangementer?
  • Hvordan du overholder din oplysningspligt overfor deltagerne?

Det er blot nogle af de mange overvejelser, der kan lede til en kæmpe GDPR-hovedpine, og som kræver lidt ekstra energi at skulle forholde sig til, hver gang du tager imod tilmeldinger til et arrangement.

Men bare rolig. Vi har gjort det nemmere for dig at overholde databeskyttelsesloven og GDPR, når du tager imod tilmeldinger til dine arrangementer.

Sådan gør NemTilmeld det lettere for dig at overholde GDPR

Sletning af persondata

Som standard slettes personoplysninger om dine deltagere i systemet 2 år efter, dit event er overstået. Dog kan du selv opsætte individuelle sletteregler for hver enkelt oplysning, du indsamler.

Dokumentation af adgang

Opret flere brugere i systemet og vælg selv hvad de individuelle brugere skal have adgang til. Overblik over brugere og deres adgange finder du på din NemTilmeld-konto.

Persondata opbevares i Danmark

NemTilmeld har ingen underdatabehandlere og overfører ikke dine data til andre EU-lande eller tredjelande.

Nemt at føre tilsyn

Vores revisorerklæring (ISAE 3000) er din blåstempling af, at NemTilmeld overholder den indgående databehandleraftale - og gør det nemmere for dig som dataansvarlig at føre tilsyn.

...

Deltagernes personoplysninger bliver i Danmark

Tidligere har "Privacy shield-ordningen" været et gyldigt overførselsgrundlag af persondata til f.eks. USA eller amerikanske virksomheder med servere i Europa. Det er den ikke længere. NemTilmeld sikrer dig, at de deltageroplysninger, vi behandler for dig, ikke overføres til andre EU-lande eller tredjelande.

Vores servere står i Danmark, og vi har kun ansatte i Danmark - dine deltageres oplysninger forbliver altså på dansk grund. Sikre.

Automatisk sletning af deltageres personoplysninger

NemTilmeld gør det muligt for dig at vælge, hvornår dine deltageres personoplysninger skal slettes. Slettetiden kan indstilles for hvert enkelt oplysning, du indsamler.

Har du f.eks. spurgt ind til kosthensyn, kan du angive, at denne oplysning skal slettes 2 dage efter, arrangementet er overstået. De resterende oplysninger kan du sætte op til at blive slettet på et senere tidspunkt. Som standard slettes personoplysninger om dine deltagere 2 år efter, arrangementet er overstået.

...
...

Indhent nemt et særskilt samtykke fra dine tilmeldte

Vil du invitere dine deltagere til fremtidige arrangementer? Eller har du brug for et særskilt samtykke for at kunne indhente personfølsomme oplysninger? Med NemTilmeld kan du nemt få et særskilt samtykke fra dine deltagere, når de tilmelder sig dit arrangement.

Samtidig giver IT-systemet dig mulighed for nemt at finde og slette persondata, hvis en deltager tilbagekalder sit samtykke.

Vil du gerne vide mere om, hvordan du håndterer persondata i NemTilmeld?

Læs mere her

Hvordan behandler NemTilmeld mine personoplysninger?

Når NemTilmeld behandler personoplysninger på vegne af dig, har vi som databehandler en række forpligtelser. For at sikre dig, at vi behandler dine data i overensstemmelse med gældende regler, indgår vi en databehandleraftale med dig.

Læs NemTilmelds databehandleraftale
...

Har du spørgsmål til datasikkerheden i NemTilmeld?
Kontakt vores dygtige erhvervsjurist

Janni Henriksen
Erhvervsjurist og projektkoordinator

+45 70 40 40 73

janni@nemtilmeld.dk

For dem er tilmelding nemt