Cookie- og privatlivspolitik

Version 6

Download som PDF

Cookie- og privatlivspolitik

1. Generelt

1.1. Cookie- og privatlivspolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes NemTilmeld.dk ApS , Strømmen 6, 9400 Nørresundby, CVR-nummer 27673120 indsamler og behandler dine personlige oplysninger når du bruger selvbetjeningssystemet til administration af arrangementer og besøger hjemmesiden www.NemTilmeld.dk, herunder den del af hjemmesiden som hedder Kaffepausen.

1.2. NemTilmeld.dk er dataansvarlig og du kan altid henvende dig til NemTilmeld.dk vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personoplysninger på enten persondata@nemtilmeld.dk eller telefon 70 40 40 73.

1.3. Denne cookie- og privatlivspolitik beskriver ikke behandlingen af personoplysninger for deltagere til arrangementer, hvor tilmeldingen er foretaget igennem NemTilmeld.dk. Behandling af deltagernes personlige oplysninger vil fremgå af de tilmeldingsbetingelser der kan findes på det pågældende arrangements tilmeldingsside og i den email bekræftelse deltageren modtager efter den endelige tilmelding er gennemført.

2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til

2.1. Behandling af de oplysninger vi modtager om dig som bruger af selvbetjeningssystemet

2.1.1. Dit navn, firma- eller organisationsnavn, stillingsbetegnelse, telefonnummer og e-mail vil blive registreret i NemTilmeld.dk's systemer.

2.1.2. De angivne oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition og levering af det bestilte abonnement. Eneste undtagelse hertil er, NemTilmeld.dk's nyhedsbreve jf. punkt 2.1.2.1.

2.1.2.1. Når du er oprettet som bruger af NemTilmeld.dk bliver du automatisk tilmeldt NemTilmeld.dk's to løbende nyhedsbreve indeholdende relevante informationer om brugen af selvbetjeningssystemet og forslag til at forbedre afholdelse af arrangementer. Nyhedsbrevene kan til enhver tid individuelt afmeldes nederst i hvert nyhedsbrev.

2.1.3. Retsgrundlaget for behandlingen af de oplysninger der angives om dig som bruger af selvbetjeningssystemet er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.2. Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden NemTilmeld.dk

2.2.1. NemTilmeld.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang du besøger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens computer.

Der anvendes kun tekniske cookies på hjemmesiden. De tekniske cookies anvendes med det formål at få hjemmesiden til at fungere. Du kan ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af cookies.

De tekniske cookies bliver automatisk slettet af din browser når du lukker din browser session. Se hvordan du sletter cookies her http://minecookies.org/cookiehandtering/.

2.2.2. Når du benytter NemTilmeld.dk, bliver dine handlinger på siderne registreret i en log. Loggen gemmer data om de aktiviteter du foretager dig på hjemmesiden. Hvilke oplysninger der bliver logget afhænger af de sider du besøger på hjemmesiden.

2.2.2.1 På de dele af hjemmesiden du kan se, uden at være logget ind som bruger i selvbetjeningssystemet, kan NemTilmeld.dk se hvilke sider, du har besøgt. Ofte vil NemTilmeld.dk også kunne se, hvilken hjemmeside der henviste dig til NemTilmeld.dk. Et eksempel kunne være at du besøgte en hjemmeside, hvor du klikkede på et link som førte til NemTilmeld.dk. Loggen bliver brugt til at NemTilmeld.dk kan se statistik over, hvordan du og andre besøgende bruger hjemmesiden for derved at kunne forbedre din oplevelse på hjemmesiden, og for at se statistik på hvorfra, du og andre besøgende kommer for derved at vide hvordan NemTilmeld.dk bedst forbedrer kendskabet til og salget af NemTilmeld.dk.

NemTilmeld.dk registrerer ikke personoplysninger om dig i loggen på de dele af hjemmesiden, som du kan se uden at være logget ind. Hvis du skriver personoplysninger ind på hjemmesiden NemTilmeld.dk f.eks. fordi du opretter en konto eller tilmelder dig NemTilmeld.dk's nyhedsbrev så bliver din computers forespørgsler knyttet sammen med de personoplysninger, du skriver ind på hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden NemTilmeld.dk uden at være logget ind som bruger i selvbetjeningssystemet er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

2.2.2.2 På de dele af hjemmesiden du kan se hvis du er logget ind som bruger i selvbetjeningssystemet, logger NemTilmeld.dk:

  • hvilken ip-adresse du benytter
  • hvilket bruger-id du er logget ind med
  • hvilke sider du har besøgt

Herudover logger NemTilmeld.dk det meste, af det du foretager dig på jeres konto, f.eks. hvilke arrangementer du har oprettet, redigeret, set, slettet mv., herunder også hvad du har indtastet undervejs.

NemTilmeld.dk bruger oplysningerne i loggen til, at dokumentere hvad du har foretaget dig, forbedre brugervenligheden og som dokumentationsgrundlag til løsning af eventuelle uoverensstemmelser.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden NemTilmeld.dk logget ind som bruger i selvbetjeningssystemet er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3. Behandling af oplysninger på sociale medier

2.3.1. NemTilmeld.dk er aktiv på det sociale medie, LinkedIn, for at brande og markedsføre NemTilmeld.dk. Når du interagerer med NemTilmeld.dk på LinkedIn gør du oplysninger tilgængelige for NemTilmeld.dk og LinkedID, eksempelvis når du reagerer på vores opslag, kommenterer eller deler dem, ligesom vi behandler oplysninger om, at du "synes godt om" NemTilmeld.dk eller følger os på LinkedIn.

Når du interagerer med NemTilmeld.dk på sociale medier får NemTilmeld.dk adgang til dine kontaktoplysninger, profilbillede, og andre oplysninger som du har gjort tilgængeligt på det sociale medie.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger på sociale medier er NemTilmeld.dk's legitime interesser i at markedsføre os på sociale medier efter EU Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.4. Behandling af oplysninger når du har givet dit samtykke

2.4.1. I enkelte tilfælde indhenter NemTilmeld.dk et samtykke for at kunne lave en specifik behandling af personoplysninger f.eks. indhenter NemTilmeld.dk et samtykke for at kunne udsende NemTilmeld.dk's nyhedsbreve til personer som ikke er bruger af selvbetjeningssystemet eller for at kunne bruge personer i cases, interviews mv. i markedsføringen af NemTilmeld.dk.

Har du givet dit samtykke til NemTilmeld.dk har du forinden fået en række forskellige oplysninger om f.eks. hvilke personoplysninger NemTilmeld.dk bruger og hvad NemTilmeld.dk bruger personoplysningerne til mv.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Trækker du dit samtykke tilbage må NemTilmeld.dk ikke fremover behandle dine personoplysninger til det formål, som du har givet samtykke til.

2.4.2. Retsgrundlaget for den behandling NemTilmeld.dk laver med dit samtykke findes i EU Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1. NemTilmeld.dk sælger ikke de personoplysninger du har indtastet ved bestillingen af abonnementet til tredjemand.

3.2. NemTilmeld.dk videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser.

3.3. For at kunne administrere og forbedre dit abonnement vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere der anvendes er blandt andet betalingsformidlere, en udbyder af et evalueringssystem samt et system til verifikation og signering af aftaler. Ved telefoniske henvendelser vil der endvidere blive anvendt en telefonudbyder.

4. Sletning af personlige oplysninger

4.1. Oplysningerne opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

4.2. Din interaktion med NemTilmeld.dk på sociale medier slettes når NemTilmeld.dk sletter et opslag, eller når du sletter din kommentar, deling, reaktion eller din tilkendegivelse om, at du "synes godt om" eller følger NemTilmeld.dk.

4.3. Har du givet et samtykke til den behandling NemTilmeld.dk laver vil de personoplysninger der er knyttet til samtykket uanset det ovenfor anførte altid blive gemt så længe det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

5. Sikkerhed

5.1. NemTilmeld.dk opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

5.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

5.3. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.

6. Dine rettigheder

6.1. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kunne gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:

6.2.1. Retten til indsigt i egne personoplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles, herunder f.eks. hvilket oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til den dataansvarlige hos NemTilmeld.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

6.2.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, kan NemTilmeld.dk have gjort det muligt for dig, at korrigere de oplysninger du har angivet direkte i systemet. Er det ikke muligt at ændre oplysningerne direkte i systemet, opfordres du til at rette henvendelse til NemTilmeld.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.2.3. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af NemTilmeld.dk. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er NemTilmeld.dk ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.2.4. Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.2.5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og overført til en anden dataansvarlig.

6.2.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til NemTilmeld.dk på persondata@nemtilmeld.dk eller 70404073. Vi vil efter din henvendelse undersøge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

6.3. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet,
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk