Prøv GRATIS

Prøv gratis!

Afhold dit næste arrangement med NemTilmelds tilmeldingssystem og mærk hvor let det er for dig og dine deltagere.

Prøv vores tilmeldingssystem gratis ved at melde dig til NemTilmelds nyhedsbreve.

Bonus: Du får også e-guiden: "Sådan får du flere deltagere" og "NemListen" vores tjekliste til afholdelse af arrangementer.

Du må gerne prøve GRATIS

Kontakt os


Supporttelefonen (tlf. 70 40 40 70) er åben hverdage fra 9.00-16.00, og ellers kan du skrive til os på support@nemtilmeld.dk eller gennem supportformularen i administrationen.

Jacob Thinggård Thomsen
Support og kommunikation

Tilføj flere brugere til den samme NemTilmeld konto

Support   >   Guideoversigt   >   Generelt om NemTilmeld   >   Tilføj flere brugere til den samme NemTilmeld konto

Når du køber en licens til NemTilmeld, følger der 3 brugeradgange med. Et sponsorat har 20 brugeradgange.

Hvis I er flere ansvarlige, er det oplagt at have flere brugere. Yderligere brugeradgange koster 2.100 kr + moms årligt pr. adgang. Flere brugeradgange giver en lang række fordele:

  • I kan sætte den enkelte bruger som ansvarlig for et arrangement. Vedkommende står så som kontaktperson og vil få notifikationer om sine egne arrangementer.
  • Den enkelte bruger kan have egne rettigheder, f.eks. til at udbetale penge fra kontoen. Hvis man deler ét log-in, har alle adgang til alt.
  • Hver bruger får sig eget personlige log-in. I skal altså ikke dele brugernavn og adgangskode med fare for, at en laver det om, og så kan de andre ikke logge på.
  • I kan tilknytte en bruger til en afdeling. F.eks. kan én være arrangementsansvarlig i "Salg og marketing", men ingen adgang have til "HR". Så kan man altså kun se/rette de arrangementer, som man selv er ansvarlig for.

Hvilke roller og rettigheder kan I oprette?
Når du opretter en ny bruger, skal vedkommende have en rolle for at få adgang til NemTilmeld. Rollerne er opbygget som et hieraki med forskellige niveauer og rettigheder. Det betyder at en bruger på et bestemt niveau også har alle rettighederne fra niveauerne under.

Disse roller fungerer overordnet for hele kontoen, men du har også mulighed for at tildele dem på afdelingsniveua. En bruger kan altså godt have en rolle overordnet, men en anden i en eller flere afdelinger.

Her er en beskrivelse af de forskellige roller.

Administrator
Det øverste adgangsniveau på kontoen. Denne rolle har i udgangspunktet adgang til alt data og alle funktioner i systemet. OBS: en administrator kan fjerne andre administratorers adgang.

Økonomisk betroet
Denne rolle har adgang til alt i systemet - undtaget muligheden for at tilføje og administrere brugere. Den økonomisk ansvarlige kan f.eks. foretage ændringer i abonnementet, se indbetalinger og anmode om udbetalinger. Du kan fratage brugeren muligheden for at oprette og redigere arrangementer i en eller flere afdelinger ved at tildele brugeren rollen "Begrænset adgang" på afdelingsniveau.

Arrangementsansvarlig
Rollen har i udgangspunktet adgang til at oprette og redigere alle arrangementer. De kan ligeledes tilgå arrangementets statusside og anvende de tilgængelige funktioner. Brugeren kan dog fratages muligheden for at oprette og redigere arrangementer i en eller flere afdelinger, ved at tildele brugeren rollen "Ingen adgang" på afdelingsniveau.

Rapportadgang
Denne rolle giver en bruger lov til at se arrangementernes statusside, hente deltagerlister og eksportere lister - brugeren kan ikke redigere arrangementets opsætning eller oprette nye arrangementer. Det er brugbart, hvis arrangementer er styret centralt, men afholdt decentralt. Måske opretter hovedkontoret arrangementerne i NemTilmeld, men de lokale kontorer, butikker eller afdelinger afholder arrangementerne og skal derfor bruge deltagerlisterne og navneskiltene.

Arrangements opretter
Denne rolle er det modsatte af "Rapportadgang". Den giver brugeren lov til at oprette og redigere arrangementer - men ikke se arrangementets statusside, hvor man kan se deltagerne og tilgå forskellige funktioner.

I praksis er tanken, at denne bruger opretter arrangementet og tester, om det er rigtigt sat op. Når tilmeldingen går i gang, skal brugeren selv eller en anden redigere arrangementet og skifte den ansvarlige bruger til den person, som herefter skal kunne se arrangementets statussiden.

Begrænset adgang
En bruger med begrænset adgang kan logge ind på administrationen, men ikke ret meget andet. Brugeren kan se en tom arrangementsoversigt samt kontakte supporten. Brugeren kan blive tildelt adgang til arrangementer, f.eks. få tildelt en rolle i en afdeling eller blive gjort ansvarlig for et eller flere arrangementer.

Sådan køber du flere brugeradgange
Du kan købe flere brugeradgange under Konto->Brugere i topmenuen, når du er logget ind i NemTilmeld som administrator.

På denne side ser du også en oversigt over brugere og deres roller. Det er også her, du kan redigere i brugerne, hvis du er administrator. Ønsker du at redigere en bruger, skal du klikke på rediger-ikonet ved brugeren.

Det er også under Konto->Brugere, at du kan oprette afdelinger. Herefter skal du redigere de enkelte brugere for at tildele dem en rolle i en afdeling.