Prøv GRATIS

Prøv gratis!

Afhold dit næste arrangement med NemTilmelds tilmeldingssystem og mærk hvor let det er for dig og dine deltagere.

Prøv vores tilmeldingssystem gratis ved at melde dig til NemTilmelds nyhedsbreve.

Bonus: Du får også e-guiden: "Sådan får du flere deltagere" og "NemListen" vores tjekliste til afholdelse af arrangementer.

Du må gerne prøve GRATIS

Landsforeningen Frøsamlerne


Nu klarer NemTilmeld "det med regningerne"

Landsforeningen Frøsamlerne holder hvert år 2 weekendkurser for deres medlemmer. Betaling for deltagelse i kurserne har altid krævet en del manuelt arbejde. Det har NemTilmeld heldigvis ændret til stor glæde for foreningens frivillige.

Landsforeningen Frøsamlerne i Danmark arbejder med bevaring af den dyrkede biodiversitet. Foreningen har cirka 1000 medlemmer i Danmark. Hvert år holder foreningen 2 weekendkurser for medlemmerne. I den forbindelse er NemTilmeld et værdifuldt værktøj, fortæller Lila Towle, som er tidligere formand i foreningen og medarrangør af weekendkurserne.

- Kurserne starter fredag eftermiddag og slutter søndag til frokost. Der er udflugter, foredrag og nogen gange også generalforsamling. Vi skal også vide noget om kosthensyn, overnatning og transport - og her hjælper NemTilmeld os meget.

Betaling for deltagelse var altid en udfordring

Lila fortæller, at de i starten, hvor der ikke var så mange medlemmer, modtog alle tilmeldinger via mail. Derefter blev tilmeldingerne skrevet ind i et regneark, og så skulle Lila og de andre frivillige selv udregne prisen for deltagelse og sende en regning retur via mail.

Senere da foreningen fik flere medlemmer, begyndte de at modtage tilmeldinger via ”Google Forms”. Her kunne de frivillige trække et regneark, men de skulle stadig selv udregne prisen for deltagelse manuelt og sende en regning til deltagerne.

Betaling var altså tidligere en udfordring, da det krævede meget manuelt arbejde af foreningens frivillige. Lila gik derfor på jagt efter en løsning og fandt NemTilmeld.

- Det er helt klart en fordel, at NemTilmeld nu klarer ”det med regningerne”. Så undgår vi manuelt håndtering af hver enkelt tilmelding. En anden fordel er, at NemTilmeld er meget nemt at bruge.

60 blev til 30

Lila har en klar oplevelse af, at NemTilmeld sparer foreningen for en del administration og manuelt arbejde. Det sparer meget tid, at de frivillige ikke skal håndtere hver tilmelding manuelt. Derudover at det nemt for de frivillige at sætte arrangementerne op i NemTilmeld, hvor de løbende kan trække lister og holde øje med betalingen. De andre frivillige, som er med til at arrangere weekendkurserne, vurderer, at de har halveret den tid, de bruger på administration, fortæller Lila.

- Jeg vil tro, at vi før brugte cirka 60 timer på at arrangere et weekendkursus - nu bruger vi 30 timer.

Overordnet er Lila og de andre frivillige meget glade for NemTilmeld. De er især imponerede over den service, som NemTilmeld giver.

- Vi synes serviceniveauet er vildt højt. Især i betragtning af, at vi som frivillig forening ikke betaler for NemTilmeld.

Lila og Frøsamlerne anbefaler NemTilmeld til andre frivillige foreninger, som afholder arrangementer, da systemet er med til at frigive tid, som de frivillige kan bruge på andre opgaver.

Lila Towle

Medlemssekretær og medarrangør

Landsforeningen Frøsamlerne

Frøsamlerne er en landsdækkende forening, der indsamler, afprøver og udveksler frø og planter og dermed arbejder for at bevare den genetiske og kulturelle arv indenfor havebrug.

Deres medlemmer er frøsamlere i alle egne af landet og nogle få i udlandet. Folk med villahaver, kolonihaver, landbohaver, små og store gårde, kollektiver, projekter, institutioner - og folk uden have, der planlægger at få én eller gerne vil støtte deres arbejde.

Landsforeningen Frøsamlerne
Drøwten 9
8830 Tjele
Telefonnummer: +45 25218779
E-mail: foreningen@froesamlerne.dk 

Hjemmeside: www.froesamlerne.dk 

Bliv klogere på hvordan NemTilmeld giver dig mere overskud i din hverdag

- uanset om du skal prøve et system til håndtering af deltagere for første gang eller er i gang med at udskifte dit nuværende system.

Få overblik over de
mange nyttige værktøjer,
og hvordan de kan hjælpe dig

Vi har sikkert en løsning,
som passer til dig,
og dine behov

Begynd din nye
(nemme) hverdag her
- prøv NemTilmeld gratis