Prv GRATIS

Prv gratis!

Afhold dit nste arrangement med NemTilmelds tilmeldingssystem og mrk hvor let det er for dig og dine deltagere.

F din gratis brugerkonto ved tilmelding til nyhedsbrevet.

Bonus: Du fr ogs e-guiden: "Sdan fr du flere deltagere" og "NemListen" vores tjekliste til afholdelse af arrangementer.

Du m gerne prve GRATIS

FORRETNINGSBETINGELSER for abonnement p NemTilmeld.dk


1.0. Baggrund og formål

1.1. NemTilmeld.dk er ejet af det danske anpartsselskab, NemTilmeld.dk ApS, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, CVR-nr. 27673120.

1.2. NemTilmeld.dk tilbyder virksomheder (herefter benævnt ”Abonnenten”) en tilmeldings- og betalingsløsning til brug for arrangementer og events, som kræver tilmelding og/eller betaling fra Abonnentens kunder (herefter benævnt ”Deltageren”). NemTilmeld.dk stiller i øvrigt et sæt betingelser til rådighed, som Abonnenten skal udfylde for det enkelte arrangement, og som regulerer Abonnentens forhold til Deltageren.

1.3. Nærværende betingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”) anvendes ved samtlige Abonnenters tegning af abonnement på www.NemTilmeld.dk.

1.4. Ved oprettelse af abonnement eller forbrugsafregnet konto, skal Betingelserne være læst, og accepteret ved særskilt afkrydsning.

2.0. Oprettelse af abonnement eller forbrugsafregnet konto

2.1.Tegning af abonnement eller oprettelse af forbrugsafregnet konto på NemTilmeld.dk sker på websiden www.nemtilmeld.dk, hvor relevant information, herunder navn, CPR/CVR-nr., mv., samtidig opgives.

2.2. Abonnementets type, løbetid samt antallet af mulige arrangementer og tilmeldinger/betalinger der kan oprettes, vælges ved tegningen af abonnementet, ved afkrydsning af den ønskede periode samt de ønskede antal tilmeldinger/betalinger.

2.3. Med mindre der er valgt en forbrugsafregnet konto, fornys abonnementet automatisk med samme periode som oprindeligt valgt, såfremt abonnementet ikke er opsagt skriftligt senest 14 dage før udløb af en abonnementsperiode. Opsigelsen skal således være modtaget i administrationspanelet, pr. mail p info@nemtilmeld.dk eller alm. post NemTilmeld.dk ApS, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, hos NemTilmeld.dk senest på 14. dagen før abonnementets sidste dag.

2.4. Abonnenten kan efterfølgende ændre den valgte abonnementsperiode samt antal mulige arrangementer og tilmeldinger/betalinger, til en anden mulig periode og/eller andet antal. Dette sker ved henvendelse til NemTilmeld.dk indenfor den i 2.3 opgivne frist. Ændringen træder herefter i kraft straks, dog først når der er betalt den eventuelt yderligere pris, såfremt ændringen gør abonnementet dyrere.

2.5. NemTilmeld.dk forbeholder sig til enhver tid retten til, uden kompensation eller erstatning til abonnenten, at ngte en abonnent at tegne eller opretholde abonnement, NemTilmeld.dk vurderer er skadeligt for Nemtilmeld.dk's renomm.

2.6. Srligt for forbrugsafregnede konti. Har man oprettet en forbrugafregnet konto p NemTilmeld.dk, er der ikke nogen fast abonnementspris. Derimod forudbetaler Abonnenten ved oprettelse et af Abonnenten angivet belb, dog minimum DKK 2000. Samtidig tilknyttes Abonnentens betalingskort til kontoen. Fra det forudbetalte belb, trkkes et gebyr lbende for hver gennemfrt deltagertilmelding. Gebyret udgr pt. hhv DKK 20,- og 40,- pr. tilmelding hhv. uden og med deltagerbetaling. Nr saldoen for Abonnentens forudbetalte belb nr DKK 0, hves det angivne belb p Abonnentens betalingskort sledes at saldoen igen nr op p det nskede belb. Evt. ndringer i gebyret, der fratrkkes for hver deltagertilmelding, kan ndres med 30 dages varsel. Evt. resterende forudbetalte belb refunderes ikke som flge af ndring i gebyret.

3.0. Betaling

3.1. Alle abonnementspriser angivet på www.nemtilmeld.dk er angivet i danske kroner (DKK), og er eksklusive moms.

3.2. Ved tegning af abonnement betales der forud for den valgte abonnementsperiode.

3.3. Betaling for efterfølgende abonnementsperioder, såfremt abonnement ikke er opsagt, skal være Nemtilmeld.dk i hænde senest på udløbsdagen for abonnementsperioden forinden.

3.4. Såfremt der, trods påmindelse om betaling efter betalingsfrist, jfr. pkt. 3.3, ikke sker betaling indenfor den i påmindelsen fastsatte frist, lukkes systemet straks, således dette ikke kan anvendes af Abonnenten eller af Deltageren til tilmeldinger/betalinger mv.

3.5. Abonnenten hæfter dog fortsat for den manglende betaling, jfr. pkt. 3.4, for den fulde abonnementsperiode. Abonnementet ophører automatisk fra abonnementsperiodens udløb.

3.6. Betaling skal ske kontant ved oprettelse af abonnement, ved betaling med Dankort eller andet betalingskort, bankoverfrsel til kontonummer 9314-4583717590 eller betaling via girokort efter nske. Indsigelsesordningen fra lovgivningen om betalingskort finder ikke anvendelse ved bankoverfrsel eller betaling via girokort. Ved betaling via betalingskort, betaler Abonnenten endvidere gebyret i forbindelse med betalingen.

3.7. Abonnenten afkrydser ved tegning af abonnement, hvorledes der skal betales for fremtidige abonnementsperioder.

3.8. NemTilmeld.dk tilbyder p www.nemtilmeld.dk tegning af abonnement gratis til abonnenter, der alene anvender tilmeldings- og betalingslsningen til brug for arrangementer/events med et ikke-kommercielt sigte og brug. Sfremt NemTilmeld.dk imidlertid vurderer, at anvendelsen af tilmeldings- og betalingslsningen alligevel konkret sker med et kommercielt sigte eller brug, forbeholder NemTilmeld.dk sig til enhver tid retten til at opkrve belb af abonnenten i henhold til de almindelige betalingsbetingelser, jf. punkt 3.1, samt p samme vilkr at tilbageholde og modregne i opkrvede belb af abonnenten i systemet.

3.9. For forbrugsafregnede konti henvises til pkt. 2.6.

3.10. Evt. prisndringer i forhold til den indgede aftale, varsles senest 30 dage fr fornyelse af eksisterende abonnement. Prisndringerne glder fra frstkommende fornyelse af det eksisterende abonnement. Abonnementet kan som flge af prisndringen opsiges jfr. pkt. 6.3. Undtaget herfra er en prisregulering p +2% rligt, som sker uden srskilt varsel.

4.0. Brug af systemet

4.1. Når der er oprettet abonnement og betalt for abonnementsperioden, opretter NemTilmeld.dk en brugerprofil på www.nemtilmeld.dk til Abonnenten. Herfra kan Abonnenten oprette arrangementer og til enhver tid tilgå oplysninger om oprettede og tidligere arrangementer. Abonnenten kan også til enhver tid bede NemTilmeld.dk anonymisere indhentet data.

4.2. Type samt antallet af arrangementer, der kan oprettes i hver abonnementsperiode samt antallet af mulige tilmeldinger/betalinger, afhænger af, hvad Abonnenten har valgt, jfr. pkt. 2.2.

4.3. Systemet kan alene efter oprettelse af et Arrangement bruges til Deltagerens tilmelding/betaling, såfremt ”Brugervilkår” overfor Deltageren til det enkelte arrangement, er udfyldt af Abonnenten.

4.4. Såfremt abonnementet opsiges eller ophører pga. manglende betaling, lukkes der for brug af systemet, både for Abonnenten og Deltageren der ønsker at tilmelde eller foretage betaling af arrangementer.

4.5. Belb, der indbetales af Deltageren, indsttes p en konto tilhrende NemTilmeld.dk. Indestende forrentes ikke. 2 dage efter afholdelse af arrangementet, kan Abonnenten anmode om udbetaling af det indbetalte belb. Belbet udbetales efterflgende til den angivne konto, defineret i anmodningen. Dette kan i konkrete tilflde og baseret p individuel vurdering, fraviges sledes at pengene udbetales inden et arrangement er afholdt. NemTilmeld.dk forbeholder sig endvidere retten til at tilbageholde et belb tilsvarende det til enhver tid skyldige belb til NemTilmeld.dk, som mtte opst i form af skyldig abonnementsbetaling eller kb af vrige ydelser, indtil det skyldige belb er modtaget.

4.6. Sfremt arrangementet aflyses eller ej afholdes, refunderer NemTilmeld.dk de af Deltagerne indbetalte belb, direkte til Deltageren, nr NemTilmeld har erfaret, at arrangementet ikke er blevet afholdt, og Abonnenten vil ikke f udbetalt belbet. Sfremt belbet allerede er udbetalt til Abonnenten, er Abonnenten forpligtet til at holde NemTilmeld skadesls for ethvert direkte eller indirekte tab som NemTilmeld mtte lide som flge heraf, herunder - men ikke begrnset til - erstatningskrav fra deltagere, advokatsalr og andre omkostninger knyttet til tvisten omkring den manglende udbetaling af de af deltagerne indbetalte belb.

4.7. NemTilmeld.dk forbeholder sig i øvrigt retten til at vurdere det enkelte arrangement, herunder bl.a. ud fra antal indsigelser fra Deltagere, således NemTilmeld.dk ved arrangementer der har været åbenbart indholdsløse, afholdt på skrømt eller lignende der åbenlyst alene har til formål at skaffe sig Deltagernes betalinger på en uhensigtsmæssig måde, kan refundere Deltageren hele det indbetalte beløb.

4.8. Ved oprettelse af en konto, tilmeldes Abonnenten automatisk NemTilmelds nyhedsbrev indeholdende relevante informationer om brugen af systemet. Abonnentens oplysninger behandles jfr. pkt 8. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes af Abonnenten.

5.0.NemTilmeld.dk’s ansvar

5.1. NemTilmeld.dk formidler alene tilmelding og betaling for arrangementer oprettet af Abonnenten, og bærer derfor intet ansvar for de arrangementer Abonnenten opretter samt afholdelsen heraf, og eventuelle mangler i denne forbindelse.

5.2. Abonnenten hæfter således overfor Deltageren for samtlige forhold vedrørende afholdelse af arrangementet.

5.3. Såfremt NemTilmeld.dk modtager klager fra Deltagere vedr. afholdelse af arrangementer el. lign., sendes disse videre til Abonnenten.

5.4. Såfremt NemTilmeld.dk måtte gøres ansvarlig overfor Deltageren for et forhold der hidrører fra Abonnenten, skal Abonnenten erstatte NemTilmeld.dk ethvert tab, direkte som indirekte, opstet i denne forbindelse.

5.5. Hver part er i vrigt ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gldende ret med de begrnsninger, der flger af aftalen mellem NemTilmeld og Abonnenten.

5.6. Uanset eventulle modstende vilkr i aftalegrundlaget mellem NemTilmeld og Abonnenten kan NemTilmelds ansvar overfor Abonnenten ikke pr. kalenderr samlet overstige 50 % af det salg af abonnementer, og tilknyttede ydelser, som NemTilmeld har faktureret Abonnenten i det umiddelbart foregende kalenderr - med mindre, at der er tale om forhold, der enten er forstligt, groft uagtsomt eller dkket af NemTilmelds ansvarsforsikring.

5.7. Uanset eventulle modstende vilkr i aftalen mellem NemTilmeld og Abonnenten er virksomheden ikke ansvarlig overfor Abonnentens indirekte tab.

5.8. Uanset eventulle modstende vilkr i aftalen mellem NemTilmed og Abonnenten er NemTilmed ikke ansvarlig over for Abonnenten for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henfres til force majeure. Ansvarsfriheden bestr, s lnge force majeure bestr. Som force majeure anses forhold, der er uden for NemTilmelds kontrol, og som NemTilmeld ikke burde have forudset ved aftalens indgelse. Eksempler p force majeure er usdvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvmmelse, hrvrk og arbejdsstridigheder.

6.0. Ophør af abonnement

6.1. Abonnement opsiges i overensstemmelse med pkt. 2.3 således opsigelsen skal være kommet frem til NemTilmeld.dk senest på 14. dagen før udløb af en abonnementsperiode.

6.2. Abonnementet ophører ved slutningen af en abonnementsperiode, når dette er rettidigt opsagt. Herefter lukkes Abonnentens adgang til brugerprofilen, og Deltageren vil ikke længere kunne foretage tilmeldinger/betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.3. Såfremt der trods påmindelse om betaling efter betalingsfristen ikke sker betaling indenfor den i påmindelsen fastsatte frist, ophører abonnementet straks, og Abonnentens adgang til brugerprofilen lukkes, tillige med at Deltageren ikke kan foretage tilmeldinger/betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.4. Sfremt en Abonnent med en forbrugsafregnet konto ikke rettidigt betaler NemTilmelds tilgodehavende, jfr. fremsendt faktura, lukkes Abonnentens adgang til brugerprofilen, og Deltageren vil ikke længere kunne foretage tilmeldinger eller se fremtidige arrangementer.

7.0. ndringer i betingelserne

7.1. Nærværende Betingelser kan til enhver tid ændres af Nemtilmeld.dk, herunder som følge af lovændringer. Ændringer vil typisk vedrøre betingelser og frister for betaling, ændring af abonnement eller brug af systemet.

7.2. De ændrede Betingelser vil blive tilsendt enhver eksisterende Abonnent på den opgivne e-mailadresse, mindst 30 dage forud for ændringernes ikrafttræden.

7.3. Abonnenten kan, såfremt der sker ændringer i Betingelserne, uden varsel lade abonnementet ophøre. Ophør sker i overensstemmelse med pkt. 6.2.

8.0. Data i brugerprofiler

8.1. Alle data der omfattes af/findes i en brugerprofil, dvs. de af Abonnenten indtastede data samt de af Deltageren indtastede data, tilhører alene Abonnenten.

8.2. NemTilmeld.dk kan tilgå samtlige oplysninger og data i brugerprofiler. Oplysningerne vil ikke blive gjort tilgængelige for andre, videresolgt eller på anden måde anvendt af NemTilmeld.dk.

8.3. Ved abonnementets ophør i forbindelse med opsigelse, gemmes brugerprofilen samt alle oplysninger og data heri, af NemTilmeld.dk. Abonnenten kan ikke efter udløb af abonnement tilgå disse oplysninger, ligesom de ikke vil blive anvendt på nogen måde af NemTilmeld.dk. Oplysningerne kan først igen tilgås af Abonnenten, såfremt abonnement gentegnes.

8.4. Abonnenten kan ved opsigelse vlge at alle persondata i brugerprofilen skal anonymiseres således dette ikke på et senere tidspunkt kan tilgås, hverken af Abonnenten eller af NemTilmeld.dk.

8.5. Der sker en logning af besøgende på vores hjemmeside www.nemtilmeld.dk for at lave statistik over antallet af besøgende, og dermed kunne forbedre systemet.

8.6. Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.nemtilmeld.dk med det formål at kunne "genfinde" oplysninger om abonnement mv.

8.7. Alle oplysninger og data i systemet overføres i krypteret form. Opbevaring heraf, sker dog i ikke-krypteret form.

9.0. Persondatapolitik

9.1. Ved bestilling af abonnement bliver Abonnentens navn, adresse, CPR/CVR-nummer, telefonnummer og e-mail overført og gemt i vores interne edb-system.

9.2. Oplysningerne anvendes udelukkende til ekspedition af det bestilte abonnement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til Abonnenter.

9.3. Nemtilmeld.dk videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand. Undtaget herfra er NemTilmeld.dk's leverandr af webhosting-services, idet denne teknisk set er at betragte som tredjemand.

9.4. Oplysningerne opbevares i 5 år, jfr. gældende lovgivning.

9.5. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.

9.6. Som registreret har Abonnenten altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

9.7.Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.nemtilmeld.dk med det formål at kunne "genfinde" oplysninger om abonnement mv.

9.8. Der vil af NemTilmeld.dk blive opbevaret persondataoplysninger på Deltageren, der anvender systemet. Deltagerens afgivne oplysninger vil alene tilhøre Abonnenten i overensstemmelse med
pkt. 8.1, og NemTilmeld.dk vil alene anvende oplysninger fra Deltageren til ekspedition af tilmeldinger. Oplysning om persondata gives i øvrigt til Deltageren ved dennes brug af systemet.

10.0. Gldende ret og vrneting

10.1. Samhandel og aftale mellem Abonnenten og NemTilmeld er i alle henseender underlagt dansk ret.

10.2. Enhver tvist, som mtte opst i forbindelse med parternes samhandel og aftale, skal afgres ved Byretten i Aalborg.