Prv GRATIS

Prv gratis!

Afhold dit nste arrangement med NemTilmelds tilmeldingssystem og mrk hvor let det er for dig og dine deltagere.

F din gratis brugerkonto ved tilmelding til nyhedsbrevet.

Bonus: Du fr ogs e-guiden: "Sdan fr du flere deltagere" og "NemListen" vores tjekliste til afholdelse af arrangementer.

Du m gerne prve GRATIS

Download som PDF  |  Vis tilhrende Databehandleraftale

FORRETNINGSBETINGELSER for abonnement p NemTilmeld.dk

1.0. Baggrund og forml

1.1. NemTilmeld.dk er ejet af det danske anpartsselskab, NemTilmeld.dk ApS, Strmmen 6, 9400 Nrresundby, CVR-nummer 27673120.

1.2. NemTilmeld.dk tilbyder virksomheder (herefter "Abonnenten") en tilmeldings- og betalingslsning til brug for arrangementer og events, som krver tilmelding og eventuelt betaling fra Abonnentens deltagere (herefter "Deltageren"). Lsningen leveres via internettet, som en selvbetjeningslsning. NemTilmeld.dk stiller i vrigt et st tilmeldingsbetingelser (herefter "Tilmeldingsbetingelserne") til rdighed, som systemet automatisk danner p baggrund af de oplysninger Abonnenten giver ved oprettelse og redigering af et arrangement, og som regulerer Abonnentens forhold til Deltageren.

1.3. Nrvrende betingelser (herefter "Betingelserne") anvendes ved samtlige Abonnenters tegning og brug af abonnement eller forbrugsafregnet konto p NemTilmeld.dk.

1.4. Ved oprettelse af abonnement eller forbrugsafregnet konto vil der samtidigt blive indget en databehandleraftale (herefter "Databehandleraftalen"), som faststter de rettigheder og forpligtelser som finder anvendelse, nr databehandleren foretager behandling af personoplysninger p vegne af den dataansvarlige i selvbetjeningssystemet. Databehandleraftalen og Betingelserne er indbyrdes afhngige, og kan ikke opsiges srskilt. Databehandleraftalen kan dog - uden at opsige Betingelserne - erstattes af en anden gyldig databehandleraftale mod en yderligere betaling. Nrvrende Betingelser er i Databehandleraftalen refereret til som "hovedaftalen".

1.5. Personoplysninger om den dataansvarlige og dennes brugere der oprettes i selvbetjeningssystemet, alts dine personoplysninger, benyttes til NemTilmeld.dk's forml for at vi kan levere selvbetjeningssystemet. NemTilmeld.dk er derfor dataansvarlig for dine oplysninger. NemTilmeld.dk's behandling af dine personlige oplysninger reguleres i henhold til disse Betingelsers afsnit 9 "Persondatapolitik", som vi anbefaler du lser grundigt igennem. NemTilmeld.dk's behandling af dine personoplysninger til egne forml er ikke reguleret af Databehandleraftalen.

1.6. Ved oprettelse af abonnement eller forbrugsafregnet konto, skal Betingelserne vre lst, og accepteret ved srskilt afkrydsning eller ved underskrift.

2.0. Oprettelse af abonnement eller forbrugsafregnet konto

2.1.Tegning af abonnement eller oprettelse af forbrugsafregnet konto p NemTilmeld.dk sker p hjemmesiden nemtilmeld.dk, hvor relevant information, herunder navn, CVR-nummer mv., samtidig opgives.

2.2. Abonnementets type og lbetid vlges ved tegningen af abonnementet. Oversigt over abonnementstyper findes p NemTilmeld.dk.

2.3. Abonnementet fornys automatisk med samme periode som oprindeligt valgt, sfremt abonnementet ikke er opsagt skriftligt senest 14 dage fr udlb af en abonnementsperiode medmindre andet er aftalt srskilt. Opsigelsen skal vre modtaget enten i administrationspanelet, per mail p info@nemtilmeld.dk eller via almindelig post til NemTilmeld.dk ApS, Strmmen 6, 9400 Nrresundby, senest p 14. dagen fr abonnementets sidste dag.

2.4. Abonnenten kan efterflgende ndre den valgte abonnementsperiode samt antal mulige arrangementer og tilmeldinger/betalinger, til en anden mulig periode og/eller andet antal. Dette sker ved henvendelse til NemTilmeld.dk indenfor den i punkt 2.3 angivne frist. ndringen trder herefter i kraft straks, dog frst nr der er betalt den eventuelt yderligere pris, sfremt ndringen gr abonnementet dyrere.

2.5. NemTilmeld.dk forbeholder sig til enhver tid retten til, uden kompensation eller erstatning til Abonnenten, at ngte en Abonnent at tegne eller opretholde et abonnement, sfremt NemTilmeld.dk vurderer det er skadeligt for NemTilmeld.dk's renomm.

2.6. Srligt for forbrugsafregnede konti. Har man oprettet en forbrugsafregnet konto p NemTilmeld.dk, er der ikke nogen fast abonnementspris. Derimod forudbetaler Abonnenten ved oprettelse et af Abonnenten angivet belb til deltagertilmeldinger, dog minimum DKK 2000. Samtidig tilknyttes Abonnentens betalingskort til kontoen. Fra det forudbetalte belb til deltagertilmeldingerne, trkkes et gebyr lbende for hver gennemfrt deltagertilmelding. Gebyret udgr pt. henholdsvis DKK 20,- og 40,- per tilmelding henholdsvis uden og med deltagerbetaling. Nr saldoen for Abonnentens forudbetalte deltagertilmeldinger nr DKK 0, hves det angivne belb p Abonnentens betalingskort sledes at saldoen igen nr op p det nskede belb. Eventuelle ndringer i gebyret, der fratrkkes for hver deltagertilmelding, kan ndres med 30 dages varsel. Eventuelle resterende forudbetalte deltagertilmeldinger refunderes ikke som flge af ndring i gebyret eller ved opsigelse.

3.0. Betaling

3.1. Alle abonnementspriser angivet p hjemmesiden nemtilmeld.dk er angivet i danske kroner (DKK), og er eksklusive moms.

3.2. Ved tegning af abonnement betales der forud for den valgte abonnementsperiode.

3.3. Betaling for efterflgende abonnementsperioder, sfremt abonnementet ikke er opsagt, skal vre NemTilmeld.dk i hnde senest p udlbsdagen for abonnementsperioden forinden.

3.4. Sfremt der, trods pmindelse om betaling efter betalingsfrist, jf. punkt 3.3, ikke sker betaling indenfor den i pmindelsen fastsatte frist, lukkes systemet straks, sledes dette ikke kan anvendes af Abonnenten eller af Deltagerne til tilmeldinger og betalinger mv.

3.5. Abonnenten hfter dog fortsat for den manglende betaling, jf. punkt 3.4, for den fulde abonnementsperiode. Abonnementet ophrer automatisk fra abonnementsperiodens udlb.

3.6. Betaling skal ske kontant ved oprettelse af abonnement, ved betaling med Dankort eller andet betalingskort, bankoverfrsel til kontonummer 9314-4583717590 eller betaling via girokort efter nske. Ved betaling via firmakort eller et ikke europisk udstedt betalingskort, betaler Abonnenten endvidere gebyret i forbindelse med betalingen.

3.7. Abonnenten vlger ved tegning af abonnement, hvorledes der skal betales for fremtidige abonnementsperioder.

3.8. NemTilmeld.dk tilbyder p hjemmesiden nemtilmeld.dk tegning af abonnement gratis til Abonnenter, der alene anvender tilmeldings- og betalingslsningen til brug for arrangementer/events med et ikke-kommercielt sigte og brug samt nr administrationen i selvbetjeningssystemet foretages af ikke lnnet personale. Sfremt NemTilmeld.dk imidlertid vurderer, at anvendelsen af tilmeldings- og betalingslsningen alligevel konkret sker med et kommercielt sigte eller brug, forbeholder NemTilmeld.dk sig til enhver tid retten til at opkrve belb af Abonnenten i henhold til de almindelige betalingsbetingelser, jf. punkt 3.1, samt p samme vilkr at tilbageholde og modregne i opkrvede belb af Abonnenten i systemet jf. punkt 4.5. Undtaget for denne opkrvning er Abonnenter som afprvet NemTilmeld.dk gratis til t arrangement.

3.9. For forbrugsafregnede konti henvises til punkt 2.6.

3.10. Eventuelle prisndringer i forhold til den indgede aftale, varsles senest 30 dage fr fornyelse af eksisterende abonnement. Prisndringerne glder fra frstkommende fornyelse af det eksisterende abonnement. Abonnementet kan som flge af prisndringen opsiges s abonnementet ophrer ved frstkommende fornyelse. Undtaget herfra er en prisregulering p +2% rligt, som sker uden srskilt varsel.

4.0. Brug af systemet

4.1. Nr der er oprettet og betalt for et abonnement eller en forbrugsafregnet konto, opretter NemTilmeld.dk en konto i selvbetjeningssystemet p hjemmesiden nemtilmeld.dk til Abonnenten. Herfra kan Abonnenten oprette arrangementer og til enhver tid tilg oplysninger om oprettede og tidligere arrangementer.

4.2. Type samt antallet af arrangementer, der kan oprettes i hver abonnementsperiode samt antallet af mulige tilmeldinger/betalinger, afhnger af, hvad Abonnenten har valgt, jf. punkt 2.2.

4.3. Systemet er et selvbetjeningssystem og kan alene bruges til Deltagerens tilmelding/betaling, sfremt de Tilmeldingsbetingelser der dannes ved oprettelse og redigering af et arrangement er gennemlst og godkendt af Abonnenten eller en af dennes brugere.

4.4. Sfremt abonnementet opsiges eller ophrer pga. manglende betaling, lukkes der for brug af systemet, bde for Abonnenten og Deltagere der nsker at tilmelde sig Abonnentens arrangementer.

4.5. Belb, der indbetales af Deltagere, indsttes p en konto tilhrende NemTilmeld.dk. Indestende forrentes ikke. 3 dage efter afholdelse af arrangementet, kan Abonnenten anmode om udbetaling af det indbetalte belb. Belbet udbetales efterflgende til den angivne konto, defineret i anmodningen. Dette kan i konkrete tilflde og baseret p en individuel vurdering, fraviges sledes at pengene udbetales inden et arrangement er afholdt. NemTilmeld.dk forbeholder sig endvidere retten til at tilbageholde et belb tilsvarende det til enhver tid skyldige belb til NemTilmeld.dk, som mtte opst i form af skyldig abonnementsbetaling eller kb af vrige ydelser, indtil det skyldige belb er modtaget.

4.6. Sfremt arrangementet aflyses eller ej afholdes, er Abonnenten ansvarlig for at refundere de af Deltagerne indbetalte penge.

  • Hvis pengene er modtaget via NemTilmeld.dk med betalingskort, bliver pengene refunderet til den konto der er tilknyttet hver Deltagers betalingskort, nr Abonnenten annullerer hver tilmelding i selvbetjeningssystemet.
  • Hvis pengene er betalt via en faktura (eventuelt EAN faktura), skal Abonnenten indtaste Deltagerens kontonummer ved annullering af en tilmelding.

Sfremt belbet allerede er udbetalt til Abonnenten, er Abonnenten forpligtet til at holde NemTilmeld.dk skadesls for ethvert direkte eller indirekte tab som NemTilmeld.dk mtte lide som flge heraf, herunder - men ikke begrnset til - erstatningskrav fra Deltagere, advokatsalr og andre omkostninger knyttet til tvisten omkring den manglende udbetaling af de af Deltagerne indbetalte belb.

4.7. NemTilmeld.dk forbeholder sig i vrigt retten til at vurdere det enkelte arrangement, herunder bl.a. ud fra antal indsigelser fra Deltagere, sledes at NemTilmeld.dk ved arrangementer der har vret benbart indholdslse, afholdt p skrmt eller lignende og/eller som benlyst alene har haft til forml at skaffe sig Deltagernes betalinger p en uhensigtsmssig mde, kan refundere Deltageren hele det indbetalte belb.

4.8. Ved oprettelse af et abonnement eller en forbrugsafregnet konto, tilmeldes Abonnenten samt alle brugere der senere oprettes i selvbetjeningssystemet automatisk NemTilmeld.dk's to lbende nyhedsbreve indeholdende relevante informationer om brugen af systemet og forslag til at forbedre afholdelse af arrangementer. Abonnentens oplysninger behandles jf. punkt 9. Nyhedsbrevene kan til enhver tid individuelt afmeldes nederst i hvert nyhedsbrev.

4.9. I flge lov om betaling 121, stk. 3 er det ikke lovligt at plgge transaktionsgebyrer p europiske betalingskort udstedt til private. Abonnenten kan i selvbetjeningssystemet vlge at lade Deltageren betale transaktionsgebyret, nr det er lovligt at opkrve kortgebyret efter reglerne i Lov om betalinger, f.eks. nr Deltageren betaler med firmakort eller et ikke europisk betalingskort. Det er Abonnentens ansvar, at Lov om betaling bliver overholdt, sfremt Abonnenten vlger at lade Deltageren betale transaktionsgebyret. Eventuelle bder, der plgges NemTilmeld.dk for Abonnentens opkrvning af ulovlige gebyrer skal efterflgende dkkes af Abonnenten.

4.10. Abonnenten er ansvarlig for den e-mailkorrespondance der foretages via selvbetjeningssystemet, herunder f.eks. invitationer, pmindelser mv. Abonnenten m ikke anvende selvbetjeningssystemet til udsendelse af e-mails, der er i strid med Markedsfringsloven 10 eller lignende lovregler.

5.0. NemTilmeld.dk's ansvar

5.1. NemTilmeld.dk formidler alene tilmelding og betaling for arrangementer oprettet af Abonnenten, og brer derfor intet ansvar for de arrangementer Abonnenten opretter samt afholdelsen heraf, og eventuelle mangler i denne forbindelse.

5.2. Abonnenten hfter sledes overfor Deltagerne for samtlige forhold vedrrende afholdelse af arrangementet.

5.3. Sfremt NemTilmeld.dk modtager klager fra Deltagere vedrrende afholdelse af arrangementer eller lignende, sendes disse videre til Abonnenten.

5.4. Sfremt NemTilmeld.dk mtte gres ansvarlig overfor Deltageren for et forhold der hidrrer fra Abonnenten, skal Abonnenten erstatte NemTilmeld.dk ethvert tab, direkte som indirekte, som er opstet i denne forbindelse.

5.5. Hver part er i vrigt ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gldende ret med de begrnsninger, der flger af aftalen mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten.

5.6. Uanset eventuelle modstende vilkr i aftalegrundlaget mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten kan NemTilmeld.dk's ansvar overfor Abonnenten ikke per kalenderr overstige det salg af abonnementer og tilknyttede ydelser, som NemTilmeld.dk har faktureret Abonnenten i det umiddelbart foregende kalenderr - medmindre, at der er tale om forhold, der enten er forstligt, groft uagtsomt eller dkket af NemTilmeld.dk's ansvarsforsikring. Har Abonnenten ikke haft et abonnement det foregende kalenderr opgres ansvaret ud fra det forventede salg af abonnement og tilknyttede ydelser for det indevrende r.

5.7. Uanset eventuelle modstende vilkr i aftalen mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten er NemTilmeld.dk ikke ansvarlig overfor Abonnentens indirekte tab, herunder blandt andet driftstab, tab af goodwill, tab af besparelser og indtgter, inklusiv udgifter til at inddrive mistede indtgter, rentetab, reetableringsomkostninger mv.

5.8. Uanset eventuelle modstende vilkr i aftalen mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten er NemTilmeld.dk ikke ansvarlig over for Abonnenten for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henfres til force majeure. Ansvarsfriheden bestr, s lnge force majeure bestr. Som force majeure anses forhold, der er uden for NemTilmeld.dk's kontrol, og som NemTilmeld.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgelse. Eksempler p force majeure er usdvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvmmelse, hrvrk og arbejdsstridigheder.

6.0. Ophr af abonnement

6.1. Abonnementet opsiges i overensstemmelse med punkt 2.3 sledes at opsigelsen skal vre kommet frem til NemTilmeld.dk senest p 14. dagen fr udlb af en abonnementsperiode.

6.2. Abonnementet ophrer ved slutningen af en abonnementsperiode, nr dette er rettidigt opsagt. Herefter lukkes Abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet, og Deltagerne vil ikke lngere kunne foretage tilmeldinger og betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.3. Sfremt der trods pmindelse om betaling efter betalingsfristen ikke sker betaling indenfor den i pmindelsen fastsatte frist, ophrer abonnementet straks, og Abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet lukkes, tillige med at Deltagerne ikke kan foretage tilmeldinger og betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.4. Sfremt en Abonnent med en forbrugsafregnet konto ikke rettidigt betaler NemTilmeld.dk's tilgodehavende, jf. fremsendt faktura, lukkes Abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet, og Deltagerne vil ikke lngere kunne foretage tilmeldinger eller se fremtidige arrangementer.

6.5 En forbrugsafregnet konto kan til enhver tid opsiges af Abonnenten. Eventuelle resterende forudbetalte deltagertilmeldinger refunderes ikke ved opsigelsen.

7.0. ndringer i betingelserne

7.1. Nrvrende Betingelser kan til enhver tid ndres af NemTilmeld.dk, herunder som flge af lovndringer. ndringer vil typisk vedrre betingelser og frister for betaling, ndring af abonnement eller brug af selvbetjeningssystemet.

7.2. De ndrede Betingelser vil blive varslet enhver eksisterende Abonnent p den opgivne e-mailadresse, mindst 30 dage forud for ndringernes ikrafttrden.

7.3. Abonnenten kan, sfremt der sker ndringer i Betingelserne, uden varsel lade abonnementet ophre. Ophr sker i overensstemmelse med punkt 6.2.

8.0. Data p konti i selvbetjeningssystemet

8.1. Alt data der er indtastet af Deltagerne og som findes p en konto i selvbetjeningssystemet tilhrer alene Abonnenten. Persondata indtastet af Abonnenten og dennes brugere om brugerne p en konto i selvbetjeningssystemet tilhrer bde Abonnenten og NemTilmeld.dk. NemTilmeld.dk behandler disse jf. punkt 1.5

8.2. NemTilmeld.dk kan tilg samtlige oplysninger og data p Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet. De af Abonnenten og Deltagerne indtastede oplysningerne p Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet vil ikke blive videresolgt af NemTilmeld.dk.

8.3. Ved abonnementets ophr gemmes oplysningerne p Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet sledes:

  • Deltagernes personoplysninger gemmes i henhold til opbevaringsperioden anfrt i Databehandleraftalen.
  • Abonnentens personoplysninger gemmes som anfrt i punkt 9.4

Abonnenten kan ikke efter udlb af abonnementet tilg disse oplysninger. Oplysningerne kan frst igen tilgs af Abonnenten, sfremt abonnementet gentegnes.

8.4. Abonnenten kan ved opsigelse vlge at alle persondata p Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet skal slettes sledes dette ikke p et senere tidspunkt kan tilgs, hverken af Abonnenten eller af NemTilmeld.dk. Betalingsoplysninger opbevares dog i 5 r fra udgangen af det regnskabsr, som materialet vedrrer jf. bogfringsloven.

8.5. Der anvendes cookies og sker logning af besgende p hjemmesiden nemtilmeld.dk. Anvendelsen af cookies og logning afhnger af, hvor du befinder dig p hjemmesiden. Yderligere oplysninger om anvendelse af cookies og foretagelsen af logning af Abonnenten er anfrt nedenfor i afsnittet "Persondatapolitik" og for Deltagerne henvises til afsnittet "Persondatapolitik" i Tilmeldingsbetingelserne.

8.6. Alle oplysninger og data i systemet overfres i krypteret form. Opbevaring heraf, sker dog i ikke-krypteret form.

9.0. Persondatapolitik

9.1. Generelt

9.1.1. Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes NemTilmeld.dk ApS, Strmmen 6, 9400 Nrresundby, CVR-nummer 27673120 indsamler og behandler Abonnentens, herunder dennes brugere af selvbetjeningssystemet personlige oplysninger, alts dine oplysninger.

9.1.2. NemTilmeld.dk er dataansvarlig og du kan altid henvende dig til NemTilmeld.dk's dataansvarlige, som for nuvrende er, Janni Henriksen, vedrrende sprgsml omkring behandlingen af dine personoplysninger p enten persondata@nemtilmeld.dk eller telefon 70 40 40 73.

9.1.3. Ved din godkendelse af forretningsbetingelserne accepterer du, at NemTilmeld.dk behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i dette afsnit.

9.1.4. Behandling af deltagernes personlige oplysninger fremgr af databehandleraftalen og tilmeldingsbetingelserne.

9.2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til

9.2.1. Behandling af de oplysninger du har angivet ved bestilling af abonnement

9.2.1.1. Dit navn, firma- eller organisationsnavn, stillingsbetegnelse, telefonnummer og e-mail vil blive registreret i NemTilmeld.dk's systemer.

9.2.1.2. De angivne oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition og levering af det bestilte abonnement. Eneste undtagelse hertil er, NemTilmeld.dk's nyhedsbreve jf. punkt 9.2.1.2.1.

9.2.1.2.1. Nr du er oprettet som bruger af NemTilmeld.dk bliver du automatisk tilmeldt NemTilmeld.dk's to lbende nyhedsbreve indeholdende relevante informationer om brugen af selvbetjeningssystemet og forslag til at forbedre afholdelse af arrangementer. Nyhedsbrevene kan til enhver tid individuelt afmeldes nederst i hvert nyhedsbrev.

9.2.1.3. Retsgrundlaget for behandlingen af de oplysninger du har angivet ved bestillingen af abonnement er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

9.2.2. Behandling af oplysninger, nr du besger hjemmesiden NemTilmeld.dk

9.2.2.1. NemTilmeld.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang du besger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens computer.

Hvordan NemTilmeld.dk anvender cookies afhnger af de sider du besger p hjemmesiden. Nr du besger dele af hjemmesiden, hvis forml er salg og kundepleje anvender NemTilmeld.dk bde cookies for at forbedre din oplevelse p hjemmesiden, vurdere brugen af de enkelte elementer p hjemmesiden, og til at forbedre markedsfringen af vores produkter og ydelser. Se yderligere information under punkt 9.7 "Cookiepolitik".

9.2.2.2. Nr du benytter NemTilmeld.dk bliver dine handlinger p siderne registreret i en log. Loggen gemmer data om alle aktiviteter du foretager dig p hjemmesiden. Hvilke oplysninger der logges afhnger af de sider du besger p hjemmesiden.

P alle de sider du besger p hjemmesiden logger NemTilmeld.dk:

  • hvilken IP-adresse du benytter
  • hvilket bruger-id du har vret logget ind med
  • hvilke sider du har besgt

Herudover logger NemTilmeld.dk det meste, at det du foretager dig i administrationen, f.eks. hvilke arrangementer du har oprettet, redigeret, set, slettet mv., herunder ogs hvad du har indtastet undervejs.

NemTilmeld.dk bruger oplysningerne i loggen til at dokumentere hvad du har foretaget dig, forbedre brugervenligheden, mlrette markedsfring samt som dokumentationsgrundlag for lsningen af eventuelle uoverensstemmelser.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, nr du besger hjemmesiden NemTilmeld.dk er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

9.3. Modtagere af personoplysninger

9.3.1. NemTilmeld.dk slger ikke de personoplysninger du har indtastet ved bestillingen af abonnementet til tredjemand.

9.3.2. NemTilmeld.dk videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anfrt i disse betingelser.

9.3.3. For at kunne administrere og forbedre dit Abonnement vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere der anvendes er blandt andet betalingsformidlere, en webhosting udbyder, en nyhedsbrev udbyder, en udbyder af et evalueringssystem samt en udbyder af et CRM-system. Ved telefoniske henvendelser vil der endvidere blive anvendt en telefonudbyder.

9.3.4. Hvis du besger tilmeldingssiden for et arrangement vil din IP adresse, og at du har besgt arrangementssidens internetaddresse blive videregivet til et ksystem samt eventuelt et kortsystem, hvis et vejkort vises p tilmeldingssiden. Ksystemet ligger p Amazon Web Services servere i Dublin i Irland, mens kortsystemet leveres af Google LLC. Bde Amazon Web Services og Google LLC er internationale koncerner, hvor overfrslen er sikret gennem certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Databeskyttelsesforordningens artikel 45.

9.3.5. NemTilmeld.dk anvender herudover eksterne samarbejdspartnere til blandt andet forbedring af hjemmesiden samt mlrettet markedsfring, herunder retargeting. Se yderligere information i punkt 9.7 "Cookiepolitik".

9.4. Sletning af personlige oplysninger

9.4. Oplysningerne opbevares i 5 r fra udgangen af det regnskabsr, som materialet vedrrer.

9.5. Sikkerhed

9.5.1. NemTilmeld.dk opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hndeligt eller ulovligt tilintetgres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

9.5.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at f adgang til dine personoplysninger for at udfre deres arbejde, har adgang til disse.

9.5.3. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overfres krypteret.

9.6. Dine rettigheder

9.6.1. Som registreret har Abonnenten altid mulighed for indsigt og for at kunne gre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

9.6.2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret flgende rettigheder:

9.6.2.1. Retten til indsigt i egne personoplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at f oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles, herunder f.eks. hvilket oplysninger der er registreret om dig, hvilket forml registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du nsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til den dataansvarlige hos NemTilmeld.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at vre.

9.6.2.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til at f urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Sfremt du bliver opmrksom p, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig kan NemTilmeld.dk havde gjort det muligt for dig, at korrigere de oplysninger du har angivet direkte i systemet. Er det ikke muligt at ndre oplysningerne direkte i systemet opfordres du til at rette henvendelse til NemTilmeld.dk, s oplysningerne kan blive korrigeret.

9.6.2.3. Retten til sletning

I visse tilflde har du ret til at f alle eller visse af dine personoplysninger slettet af NemTilmeld.dk. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er ndvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlgges, gres gldende eller forsvares, er NemTilmeld.dk ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

9.6.2.4. Retten til begrnsning af behandling

Du har i visse tilflde ret til at f begrnset behandlingen af dine personoplysninger til kun at best af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte.

9.6.2.5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Du har i visse tilflde ret til at f personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlsbar format og overfrt til en anden dataansvarlig.

9.6.2.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan gre brug af dine rettigheder, herunder gre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til den dataansvarlige hos NemTilmeld.dk, som for jeblikket er Janni Henriksen p persondata@nemtilmeld.dk eller 70404073. Vi vil efter din henvendelse undersge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemfrer de nskede ndringer eller sletning hurtigst muligt.

9.6.3. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5
1300 Kbenhavn K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

9.7. Cookies

9.7.1. Der anvendes cookies for at forbedre din oplevelse p vores hjemmeside, vurdere brugen af de enkelte elementer p hjemmesiden, og til at forbedre markedsfringen af vores produkter og ydelser. Hvordan NemTilmeld.dk anvender cookies afhnger af de sider du besger p hjemmesiden.

9.7.2. Tekniske cookies

9.7.2.1. Der anvendes tekniske cookies p hjemmesiden med det forml at f hjemmesiden til at fungere. De cookies der anvendes af tekniske rsager er ndvendige for at hjemmesiden fungerer og du kan derfor ikke benytte hjemmesiden, hvis du vlger at afvise brugen af tekniske cookies.

9.7.2.2. Tekniske cookies bliver forldet 30 minutter efter at du har klikket vk fra hjemmesiden. Din browser sletter dem selv herefter iflge dennes procedure for at slette forldede cookies.

9.7.2.3. Tekniske cookies anvendes p alle de sider du besger p hjemmesiden nemtilmeld.dk.

9.7.3. Statistikcookies og markedsfringscookies

9.7.3.1. Hjemmesiden lader webanalysevrktjerne Google Analytics og Hotjar registrere cookies p din computer til sporing. Sporingen bruges til analyser, der kan optimere design, brugervenlighed og effektiviteten p hjemmesiden. Denne sporing foretages ikke i selvbetjeningssystemet.

9.7.3.2. Hjemmesiden lader endvidere reklamevrktjerne Google Analytics, ActiveCampaign, LinkedIn og Facebook registrere cookies, s disse kan foretage sporing af hvad din computer foretager sig p hjemmesiden dog ikke i selvbetjeningssystemet. Sporingen foretages for at kunne tilbyde dig relevante reklamer om vores produkter og ydelser p deres medier og p 3. parts netvrk, hvor de har aftale om at vise reklamer. Sporringen gr det ikke muligt for NemTilmeld.dk at identificeres dit navn, kontaktoplysninger eller andre personlige detaljer.

9.7.3.3. Sporringen gemmes p ubestemt tid og slettes ikke automatisk, nr du klikker vk fra hjemmesiden.

9.7.3.4. De ovenfor anfrte statistikcookies og markedsfringscookies anvendes alene p de dele af hjemmesiden du besger, hvis forml er salg og kundepleje.

9.7.4. Afvisning af cookies

9.7.4.1. Hvis du ikke nsker sporing af din computer, skal du konfigurere din browser til at afvise cookies fra 3. parts hjemmesider. Hvor du finder indstillingerne, afhnger af, hvilken browser du bruger. Se vejledning http://minecookies.org/cookiehandtering/

9.7.5. Garantier for overfrsel af oplysninger til USA

9.7.5.1. Google Analytics, ActiveCampaign, LinkedIn og Facebook er etableret i USA. De forndne garantier for overfrsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Databeskyttelsesforordningens artikel 45.

10.0. Gldende ret og vrneting

10.1. Samhandel og aftale mellem Abonnenten og NemTilmeld.dk er i alle henseender underlagt dansk ret.

10.2. Enhver tvist, som mtte opst i forbindelse med parternes samhandel og aftale, skal afgres ved Byretten i Aalborg.

UNDERSKRIFT

Ved underskrift godkender [Abonnentens navn] disse forretningsbetingelser for abonnement p NemTilmeld.dk, som er gldende fra [Dato for aftaleindgelse].

P vegne af [Abonnenten navn]: P vegne af NemTilmeld.dk ApS:
Navn: [Godkenders navn]
Stilling: [Godkenders stilling]
Dato: [Dato for aftaleindgelse]
Underskrift: [Godkenders underskrift]
Navn: Thomas Kjrgaard
Stilling: Direktr
Dato: [Dato for aftaleindgelse]
Underskrift: [Underskrift fra Thomas Kjrgaard]