Prv GRATIS

Prv gratis!

Afhold dit nste arrangement med NemTilmelds tilmeldingssystem og mrk hvor let det er for dig og dine deltagere.

Prv vores tilmeldingssystem gratis ved at melde dig til NemTilmelds nyhedsbreve.

Bonus: Du fr ogs e-guiden: "Sdan fr du flere deltagere" og "NemListen" vores tjekliste til afholdelse af arrangementer.

Du m gerne prve GRATIS

Download som PDF  |  Vis tilhrende Databehandleraftale

FORRETNINGSBETINGELSER for abonnement p NemTilmeld.dk

1.0. Baggrund og forml

1.1. NemTilmeld.dk er ejet af det danske anpartsselskab, NemTilmeld.dk ApS, Strmmen 6, 9400 Nrresundby, CVR-nummer 27673120.

1.2. NemTilmeld.dk tilbyder virksomheder (herefter "Abonnenten") en tilmeldings- og betalingslsning til brug for arrangementer og events, som krver tilmelding og eventuelt betaling fra Abonnentens deltagere (herefter "Deltageren"). Lsningen leveres via internettet, som en selvbetjeningslsning. NemTilmeld.dk stiller i vrigt et st tilmeldingsbetingelser (herefter "Tilmeldingsbetingelserne") til rdighed, som systemet automatisk danner p baggrund af de oplysninger Abonnenten giver ved oprettelse og redigering af et arrangement, og som regulerer Abonnentens forhold til Deltageren.

1.3. Nrvrende betingelser (herefter "Betingelserne") anvendes ved samtlige Abonnenters tegning og brug af abonnement p NemTilmeld.dk.

1.4. Ved oprettelse af abonnement vil der samtidigt blive indget en databehandleraftale (herefter "Databehandleraftalen"), som faststter de rettigheder og forpligtelser som finder anvendelse, nr databehandleren foretager behandling af personoplysninger p vegne af den dataansvarlige i selvbetjeningssystemet. Databehandleraftalen og Betingelserne er indbyrdes afhngige, og kan ikke opsiges srskilt. Databehandleraftalen kan dog - uden at opsige Betingelserne - erstattes af en anden gyldig databehandleraftale mod en yderligere betaling. Nrvrende Betingelser er i Databehandleraftalen refereret til som "hovedaftalen".

1.5. Personoplysninger om den dataansvarlige og dennes brugere der oprettes i selvbetjeningssystemet, alts dine personoplysninger, benyttes til NemTilmeld.dk's forml for at vi kan levere selvbetjeningssystemet. NemTilmeld.dk er derfor dataansvarlig for dine oplysninger. NemTilmeld.dk's behandling af dine personlige oplysninger reguleres i "Cookie- og privatlivspolitik" p adressen www.NemTilmeld.dk/betingelser/cookie-og-privatlivspolitik/da. NemTilmeld.dk's behandling af dine personoplysninger til egne forml er ikke reguleret af Databehandleraftalen.

1.6. Ved oprettelse af abonnement skal Betingelserne vre lst, og accepteret ved srskilt afkrydsning, ved underskrift eller p anden mde accepteret.

2.0. Oprettelse af abonnement

2.1.Tegning af abonnement p NemTilmeld.dk sker p hjemmesiden nemtilmeld.dk, hvor relevant information, herunder navn, CVR-nummer mv., samtidig opgives.

2.2. Abonnementets type og lbetid vlges ved tegningen af abonnementet. En generel oversigt over abonnementstyper findes p NemTilmeld.dk.

2.3. Abonnementet fornys automatisk til samme type og med samme periode som oprindeligt valgt, sfremt abonnementet ikke er opsagt skriftligt senest 14 dage fr udlb af en abonnementsperiode medmindre andet er aftalt srskilt. Opsigelsen skal vre modtaget enten i administrationspanelet, per mail p info@nemtilmeld.dk eller via almindelig post til NemTilmeld.dk ApS, Strmmen 6, 9400 Nrresundby, senest p 14. dagen fr abonnementets sidste dag.

2.4. Abonnenten kan efterflgende ndre den valgte abonnementstype og abonnementsperiode til en anden mulig type eller periode. Dette sker ved henvendelse til NemTilmeld.dk indenfor den i punkt 2.3 angivne frist. ndringen trder herefter i kraft straks, dog frst nr der er betalt den eventuelt yderligere pris, sfremt ndringen gr abonnementet dyrere.

2.5. NemTilmeld.dk forbeholder sig til enhver tid retten til, uden kompensation eller erstatning til Abonnenten, at ngte en Abonnent at tegne eller opretholde et abonnement, sfremt NemTilmeld.dk vurderer det er skadeligt for NemTilmeld.dk's renomm.

3.0. Betaling

3.1. Alle abonnementspriser angivet p hjemmesiden nemtilmeld.dk er angivet i danske kroner (DKK), og er eksklusive moms.

3.2. Ved tegning af abonnement betales der forud for den valgte abonnementsperiode.

3.3. Betaling for efterflgende abonnementsperioder, sfremt abonnementet ikke er opsagt, skal vre NemTilmeld.dk i hnde senest p udlbsdagen for abonnementsperioden forinden.

3.4. Sfremt der, trods pmindelse om betaling efter betalingsfrist, jf. punkt 3.3, ikke sker betaling indenfor den i pmindelsen fastsatte frist, lukkes systemet straks, sledes dette ikke kan anvendes af Abonnenten eller af Deltagerne til tilmeldinger og betalinger mv.

3.5. Abonnenten hfter dog fortsat for den manglende betaling, jf. punkt 3.4, for den fulde abonnementsperiode. Abonnementet ophrer automatisk fra abonnementsperiodens udlb.

3.6. Betaling skal ske kontant ved oprettelse af abonnement, ved betaling med Dankort eller andet betalingskort, bankoverfrsel til kontonummer 9314-4583717590 eller betaling via girokort efter nske. Ved betaling via firmakort eller et ikke europisk udstedt betalingskort, betaler Abonnenten endvidere gebyret i forbindelse med betalingen.

3.7. Abonnenten vlger ved tegning af abonnement, hvorledes der skal betales for fremtidige abonnementsperioder.

3.8. NemTilmeld.dk tilbyder p hjemmesiden nemtilmeld.dk tegning af abonnement gratis til Abonnenter, der alene anvender tilmeldings- og betalingslsningen til brug for arrangementer/events med et ikke-kommercielt sigte og brug samt nr administrationen i selvbetjeningssystemet foretages af ikke lnnet personale. Sfremt NemTilmeld.dk imidlertid vurderer, at anvendelsen af tilmeldings- og betalingslsningen alligevel konkret sker med et kommercielt sigte eller brug, forbeholder NemTilmeld.dk sig til enhver tid retten til at opkrve belb af Abonnenten i henhold til de almindelige betalingsbetingelser, jf. punkt 3.1, samt p samme vilkr at tilbageholde og modregne i opkrvede belb af Abonnenten i systemet jf. punkt 4.5. Undtaget for denne opkrvning er Abonnenter som afprvet NemTilmeld.dk gratis til t arrangement.

3.9. Eventuelle prisndringer i forhold til den indgede aftale, varsles senest 30 dage fr fornyelse af eksisterende abonnement. Prisndringerne glder fra frstkommende fornyelse af det eksisterende abonnement. Abonnementet kan som flge af prisndringen opsiges s abonnementet ophrer ved frstkommende fornyelse. Undtaget herfra er en prisregulering p +2% rligt, som sker uden srskilt varsel.

4.0. Brug af systemet

4.1. Nr der er oprettet og betalt for et abonnement, opretter NemTilmeld.dk en konto i selvbetjeningssystemet p hjemmesiden nemtilmeld.dk til Abonnenten. Herfra kan Abonnenten oprette arrangementer og til enhver tid tilg oplysninger om oprettede og tidligere arrangementer.

4.2. Abonnementstype samt abonnementsperiode afhnger af, hvad Abonnenten har valgt, jf. punkt 2.2.

4.3. Systemet er et selvbetjeningssystem og kan alene bruges til Deltagerens tilmelding/betaling, sfremt de Tilmeldingsbetingelser der dannes ved oprettelse og redigering af et arrangement er gennemlst og godkendt af Abonnenten eller en af dennes brugere.

4.4. Sfremt abonnementet opsiges eller ophrer pga. manglende betaling, lukkes der for brug af systemet, bde for Abonnenten og Deltagere der nsker at tilmelde sig Abonnentens arrangementer.

4.5. Belb, der indbetales af Deltagere, indsttes p en konto tilhrende NemTilmeld.dk. Indestende forrentes ikke. 3 dage efter afholdelse af arrangementet, kan Abonnenten anmode om udbetaling af det indbetalte belb. Belbet udbetales efterflgende til den angivne konto, defineret i anmodningen. Dette kan i konkrete tilflde og baseret p en individuel vurdering, fraviges sledes at pengene udbetales inden et arrangement er afholdt. NemTilmeld.dk forbeholder sig endvidere retten til at tilbageholde et belb tilsvarende det til enhver tid skyldige belb til NemTilmeld.dk, som mtte opst i form af skyldig abonnementsbetaling eller kb af vrige ydelser, indtil det skyldige belb er modtaget.

4.6. Sfremt arrangementet aflyses eller ej afholdes, er Abonnenten ansvarlig for at refundere de af Deltagerne indbetalte penge.

  • Hvis pengene er modtaget via NemTilmeld.dk med betalingskort, bliver pengene refunderet til den konto der er tilknyttet hver Deltagers betalingskort, nr Abonnenten annullerer hver tilmelding i selvbetjeningssystemet.
  • Hvis pengene er betalt via en faktura (eventuelt EAN faktura), skal Abonnenten indtaste Deltagerens kontonummer ved annullering af en tilmelding.

Sfremt belbet allerede er udbetalt til Abonnenten, er Abonnenten forpligtet til at holde NemTilmeld.dk skadesls for ethvert direkte eller indirekte tab som NemTilmeld.dk mtte lide som flge heraf, herunder - men ikke begrnset til - erstatningskrav fra Deltagere, advokatsalr og andre omkostninger knyttet til tvisten omkring den manglende udbetaling af de af Deltagerne indbetalte belb.

4.7. NemTilmeld.dk forbeholder sig i vrigt retten til at vurdere det enkelte arrangement, herunder bl.a. ud fra antal indsigelser fra Deltagere, sledes at NemTilmeld.dk ved arrangementer der har vret benbart indholdslse, afholdt p skrmt eller lignende og/eller som benlyst alene har haft til forml at skaffe sig Deltagernes betalinger p en uhensigtsmssig mde, kan refundere Deltageren hele det indbetalte belb.

4.8. Ved oprettelse af et abonnement, tilmeldes Abonnenten samt alle brugere der senere oprettes i selvbetjeningssystemet automatisk NemTilmeld.dk's to lbende nyhedsbreve indeholdende relevante informationer om brugen af systemet og forslag til at forbedre afholdelse af arrangementer. Nyhedsbrevene kan til enhver tid individuelt afmeldes nederst i hvert nyhedsbrev.

4.9. I flge lov om betaling 121, stk. 3 er det ikke lovligt at plgge transaktionsgebyrer p europiske betalingskort udstedt til private. Abonnenten kan i selvbetjeningssystemet vlge at lade Deltageren betale transaktionsgebyret, nr det er lovligt at opkrve kortgebyret efter reglerne i Lov om betalinger, f.eks. nr Deltageren betaler med firmakort eller et ikke europisk betalingskort. Det er Abonnentens ansvar, at Lov om betaling bliver overholdt, sfremt Abonnenten vlger at lade Deltageren betale transaktionsgebyret. Eventuelle bder, der plgges NemTilmeld.dk for Abonnentens opkrvning af ulovlige gebyrer skal efterflgende dkkes af Abonnenten.

4.10. Abonnenten er ansvarlig for den e-mailkorrespondance der foretages via selvbetjeningssystemet, herunder f.eks. invitationer, pmindelser mv. Abonnenten m ikke anvende selvbetjeningssystemet til udsendelse af e-mails, der er i strid med Markedsfringsloven 10 eller lignende lovregler.

5.0. NemTilmeld.dk's ansvar

5.1. NemTilmeld.dk formidler alene tilmelding og betaling for arrangementer oprettet af Abonnenten, og brer derfor intet ansvar for de arrangementer Abonnenten opretter samt afholdelsen heraf, og eventuelle mangler i denne forbindelse.

5.2. Abonnenten hfter sledes overfor Deltagerne for samtlige forhold vedrrende afholdelse af arrangementet.

5.3. Sfremt NemTilmeld.dk modtager klager fra Deltagere vedrrende afholdelse af arrangementer eller lignende, sendes disse videre til Abonnenten.

5.4. Sfremt NemTilmeld.dk mtte gres ansvarlig overfor Deltageren for et forhold der hidrrer fra Abonnenten, skal Abonnenten erstatte NemTilmeld.dk ethvert tab, direkte som indirekte, som er opstet i denne forbindelse.

5.5. Hver part er i vrigt ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gldende ret med de begrnsninger, der flger af aftalen mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten.

5.6. Uanset eventuelle modstende vilkr i aftalegrundlaget mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten kan NemTilmeld.dk's ansvar overfor Abonnenten ikke per kalenderr overstige det salg af abonnementer og tilknyttede ydelser, som NemTilmeld.dk har faktureret Abonnenten i det umiddelbart foregende kalenderr - medmindre, at der er tale om forhold, der enten er forstligt, groft uagtsomt eller dkket af NemTilmeld.dk's ansvarsforsikring. Har Abonnenten ikke haft et abonnement det foregende kalenderr opgres ansvaret ud fra det forventede salg af abonnement og tilknyttede ydelser for det indevrende r.

5.7. Uanset eventuelle modstende vilkr i aftalen mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten er NemTilmeld.dk ikke ansvarlig overfor Abonnentens indirekte tab, herunder blandt andet driftstab, tab af goodwill, tab af besparelser og indtgter, inklusiv udgifter til at inddrive mistede indtgter, rentetab, reetableringsomkostninger mv.

5.8. Uanset eventuelle modstende vilkr i aftalen mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten er NemTilmeld.dk ikke ansvarlig over for Abonnenten for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henfres til force majeure. Ansvarsfriheden bestr, s lnge force majeure bestr. Som force majeure anses forhold, der er uden for NemTilmeld.dk's kontrol, og som NemTilmeld.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgelse. Eksempler p force majeure er usdvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvmmelse, hrvrk og arbejdsstridigheder.

6.0. Ophr af abonnement

6.1. Abonnementet opsiges i overensstemmelse med punkt 2.3 sledes at opsigelsen skal vre kommet frem til NemTilmeld.dk senest p 14. dagen fr udlb af en abonnementsperiode.

6.2. Abonnementet ophrer ved slutningen af en abonnementsperiode, nr dette er rettidigt opsagt. Herefter lukkes Abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet, og Deltagerne vil ikke lngere kunne foretage tilmeldinger og betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.3. Sfremt der trods pmindelse om betaling efter betalingsfristen ikke sker betaling indenfor den i pmindelsen fastsatte frist, ophrer abonnementet straks, og Abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet lukkes, tillige med at Deltagerne ikke kan foretage tilmeldinger og betalinger eller se fremtidige arrangementer.

7.0. ndringer i betingelserne

7.1. Nrvrende Betingelser kan til enhver tid ndres af NemTilmeld.dk, herunder som flge af lovndringer. ndringer vil typisk vedrre betingelser og frister for betaling, ndring af abonnement eller brug af selvbetjeningssystemet.

7.2. De ndrede Betingelser vil blive varslet enhver eksisterende Abonnent p den opgivne e-mailadresse, mindst 30 dage forud for ndringernes ikrafttrden.

7.3. Abonnenten kan, sfremt der sker ndringer i Betingelserne, uden varsel lade abonnementet ophre. Ophr sker i overensstemmelse med punkt 6.2.

8.0. Data p konti i selvbetjeningssystemet

8.1. Alt data der er indtastet af Deltagerne og som findes p en konto i selvbetjeningssystemet tilhrer alene Abonnenten. Persondata indtastet af Abonnenten og dennes brugere om brugerne p en konto i selvbetjeningssystemet tilhrer bde Abonnenten og NemTilmeld.dk. NemTilmeld.dk behandler disse jf. punkt 1.5

8.2. NemTilmeld.dk kan tilg samtlige oplysninger og data p Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet. De af Abonnenten og Deltagerne indtastede oplysningerne p Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet vil ikke blive videresolgt af NemTilmeld.dk.

8.3. Ved abonnementets ophr gemmes oplysningerne p Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet sledes:

Abonnenten kan ikke efter udlb af abonnementet tilg disse oplysninger. Oplysningerne kan frst igen tilgs af Abonnenten, sfremt abonnementet gentegnes.

8.4. Abonnenten kan ved opsigelse vlge at alle persondata p Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet skal slettes sledes dette ikke p et senere tidspunkt kan tilgs, hverken af Abonnenten eller af NemTilmeld.dk. Betalingsoplysninger opbevares dog i 5 r fra udgangen af det regnskabsr, som materialet vedrrer jf. bogfringsloven.

8.5. Der anvendes cookies og sker logning af besgende p hjemmesiden nemtilmeld.dk. Anvendelsen af cookies og logning afhnger af, hvor du befinder dig p hjemmesiden. Yderligere oplysninger om anvendelse af cookies og foretagelsen af logning er anfrt i "cookie- og privatlivspolitikken" p den pgldende hjemmeside.

8.6. Alle oplysninger og data i systemet overfres i krypteret form. Opbevaring heraf, sker dog i ikke-krypteret form.

9.0. Gldende ret og vrneting

9.1. Samhandel og aftale mellem Abonnenten og NemTilmeld.dk er i alle henseender underlagt dansk ret.

9.2. Enhver tvist, som mtte opst i forbindelse med parternes samhandel og aftale, skal afgres ved Byretten i Aalborg.

UNDERSKRIFT

Ved underskrift godkender [Abonnentens navn] disse forretningsbetingelser for abonnement p NemTilmeld.dk, som er gldende fra [Dato for aftaleindgelse].

P vegne af [Abonnenten navn]: P vegne af NemTilmeld.dk ApS:
Navn: [Godkenders navn]
Stilling: [Godkenders stilling]
Dato: [Dato for aftaleindgelse]
Underskrift: [Godkenders underskrift]
Navn: Thomas Kjrgaard
Stilling: Direktr
Dato: [Dato for aftaleindgelse]
Underskrift: [Underskrift fra Thomas Kjrgaard]